Wednesday, May 9, 2018

Ngày Sanh - thơ Nguyễn Lương Vỵ, bản Anh dịch Tô Đăng Khoa

Ngày sanh

Thơ Nguyễn Lương Vỵ

Chào nhé ngày sanh ta
Sáu mươi ba năm lẻ
Cơn mưa nhẹ bay qua
Ly cà phê nhấm khẽ
Gió tháng Năm chuyển mùa
Trưa ngày Chín lay lá
Đốt thuốc mừng tuổi già
Rằng thì là vui vậy!
.
Chẳng còn ai tri kỷ
Đất lạ mà trời quen
Thơ cứ nhen đóm lửa
Hồn cứ khêu ngọn đèn
Nhớ tiếng kèn lá dứa
Thương cánh bướm hồ sen
Mộng tràn theo tiếng hú
Tóc bạc đâu dám quên
.
Chẳng còn em mười sáu
Bông Vàng đẫm hương trăng
Qui Nhơn con đường nhỏ
Ghềnh Ráng lối đi gần
Mộ Hàn trầm tiếng gió
Hồn ta vang dấu chân
Ôi đất trời thơ dại
Ngoảnh lại bóng chiều ngân
.
Chẳng còn ta hỏi han
Những con còng trốn nắng
Biển sóng vỗ rầm rì
Chiều sương lam thinh lặng
Chiếc nón trắng tà huy
Mái tóc huyền hư vắng
Ôi chiếc lá phong thi
Suốt đời ta ngậm đắng
.
Chào ngày sanh tự tặng
Một hơi thở nhẹ thênh
Càng nhớ lại càng quên                                                        
Càng quên lại càng nhớ
Ngữ ngôn trời ấm ớ
Ý tứ đất ỡm ờ
Thôi thì cứ mần thơ
Cứ ngu ngơ là phước…
05.2015
.

Nguyễn Lương Vỵ

Birthday

A Poem by Nguyen Luong Vy

Translated into English by Tô Đăng Khoa

Hello my birthday
Sixty-three years
Just as a light rain falling
a slight taste of coffee
the wind of May changes the season
Noon of the ninth change leaves
Light up a cigarette greeting old age
And this is bliss!
.
There is no confidant
Strange land but familiar sky
Poetry is glowing
My soul is glimmering
Remember the trumpet of leaves
Merry butterfly by lotus pond
Dreams overflow via howling
Grey hair, I dare not forget
.
There is no You at sixteen
Yellow flowers in moonlight
A small road in Qui Nhon
A Shortcut at Ghenh Rang
A guttural wind in Mo Han
My soul echoes footsteps
Oh, the innocent sky
Turning around, evening is settling
.
There is no me to pay a visit
The craps are hiding from the sun
The muttering waves is soothing
The evening blue dew is tranquil
The white hat in evening sun
The deserted back hair
Oh, the maple leaves
Silence my whole life
.
For myself on my birthday
One slightest breath
Much to remember yet forgotten
Much to forget yet remembered
The clumsy language spheres
The jerky intention grounds
Well, just scribbled down some poems
Not overthinking is blessed.
05.2018
Translated by Tô Đăng Khoa

No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...