Saturday, April 21, 2018

Vũ Thế Ngọc và Vài Sách Mới

VŨ THẾ NGỌC AND SOME NEW BOOKS
The writer Vũ Thế Ngọc visited Orange County few days for a family event. We had a coffee chat on Saturday, April 21, 2018, and conversed about the Buddhist books he had published in Vietnam last month. Vũ Thế Ngọc is a famous scholar who can read and write fluently in several languages.

I took the pictures of Vũ Thế Ngọc with some his new books.

-- Long Thọ Thất Thập Không Tính Luận (My rough translation of the title: Nagarjuna's Seventy Stanzas on Emptiness).
All the verses are written in Sanskrit, Chinese, English, and Vietnamese; the commentary, in Vietnamese.

-- Nguyệt Xứng NhậpTrung Quán Luận (Chandrakirti: Entering the Middle Way).
All the verses are written in Sanskrit, Chinese, English, and Vietnamese; the commentary, in Vietnamese.

-- Chinh Phụ Ngâm -- The Song of a Soldier's Wife.
Published in four languages: originally composed in Chinese by Đặng Trần Côn, translated into Nôm by Đoàn Thị Điểm, converted into "chữ quốc ngữ" by Hoàng Xuân Hãn/Nguyễn Đỗ Mục/Tôn Thất Lương, and translated into English by Vũ Thế Ngọc.

All the books above are published by Hong Duc Publishing House (Hanoi)

I would like to have some dedicated words to the scholar Vũ Thế Ngọc:

You obey the Buddhas
read books all your life
find the secret words
and write for the people.

.Vũ Thế Ngọc và các sách mới in. (Hình: Nguyên Giác)

.
.
VŨ THẾ NGỌC VÀ VÀI SÁCH MỚI
Nhà văn Vũ Thế Ngọc vừa tới Quận Cam vài ngày vì chuyện gia đình. Chúng tôi có buổi nói chuyện ở quán cà phê hôm Thứ Bảy 21/4/2018, và nói về những cuốn sách chủ đề Phật giáo anh ấn hành ở Việt Nam hồi tháng trước. Vũ Thế Ngọc là một học giả nổi tiếng, có thể đọc và viết lưu loát nhiều ngôn ngữ.

Tôi đã chụp hình anh Vũ Thế Ngọc và vài sách mới của anh.

-- Long Thọ Thất Thập Không Tính Luận.
Các bài kệ viết trong tiếng Sanskrit, Hán ngữ, Anh ngữ và Việt ngữ; bình luận bằng tiếng Việt.

-- Nguyệt Xứng Nhập Trung Quán Luận.
Các bài kệ viết trong tiếng Sanskrit, Hán ngữ, Anh ngữ và Việt ngữ; bình luận bằng tiếng Việt.

-- Chinh Phụ Ngâm -- The Song of a Soldier's Wife.
In trong 4 ngôn ngữ: nguyên bản Hán ngữ do Đặng Trần Côn sáng tác, dịch sang chữ Nôm do Đoàn Thị Điểm, bản chữ quốc ngữ Hoàng Xuân Hãn/Nguyễn Đỗ Mục/Tôn Thất Lương, và bản dịch Anh ngữ của Vũ Thế Ngọc.

Tất cả sách trên do NXB Hồng Đức (Hà Nội) ấn hành.


Xin có lời thơ tặng học giả Vũ Thế Ngọc:

Vâng lời chư Phật
Đọc sách một đời
Ngôn ngữ ẩn mật
Chép lại cho người

(Nguyên Giác)


No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...