Friday, April 27, 2018

Vài bài thơ từ THƠ NGẮN ĐỖ NGHÊ

Vài bài thơ từ

THƠ NGẮN
ĐỖ NGHÊ
(Đỗ Hồng Ngọc)
.
.
Some poems from

SHORT POEMS
By DO NGHE
(Đỗ Hồng Ngọc)
.


.
.
Trái đất

Giữa đêm
Thức giấc
Giữa ngày...
Boston, 1993
.
.
Earth

In the middle of the night
Awakening
In the middle of the day…
Boston, 1993
.

.
Sóng

Sóng
Quằn quại
Thét gào
Không  nhớ
Mình
Là nước
                       .
  Waves

  The waves
  Wriggle
  Roar
  Forgetting that
  They are
  Water
.
.
Nước

Nước từ đâu đến
Nước trôi về đâu
Từ con suối nhỏ
Từ dòng sông sâu
Từ khe núi lở
Từ dưới nhịp cầu
Từ cơn thác lũ
Từ giọt mưa rơi
.
Nước đến từ đâu
Nước trôi về đâu
Từ cơn gió thoảng
Từ làn mây trôi
Từ hơi biển mặn
Từ phía mặt trời
Nước vẫn muôn đời
Không đi chẳng đến
Ai người nỡ hỏi
Nước đến từ đâu
Ai người nỡ hỏi
Nước trôi về đâu…
Đỗ Nghê, Paris 1997
.
Water

From where the water comes
To where the water flows
From a small stream
From a deep river
From a steep ravine
From beneath the bridges
From a massive flood
From falling raindrops
.
From where the water comes
To where the water flows
From a breeze of wind
From a floating cloud
From salty sea air
From the sun’s rays
Water forever
neither comes nor goes
Who has the heart to ask
from where the water comes
Who has the heart to ask
to where the water flows
Do Nghe, Paris, 1997
.
.
Bông hồng cho Mẹ

Con cài bông hoa trắng
Dành cho mẹ đóa hồng
Mẹ nhớ gài lên ngực
Ngoại chờ bên kia sông…
Đỗ Nghê, 2012
.
.
A rose for Mom

I put on myself a white rose
and give Mom a red one
Mom, be sure to put it on a lapel
Grandma is waiting at the other shore of the river…
Do Nghe, 2012

…………

Giỗ một dòng sông

Sông ơi cứ chảy
Cứ chảy về trời
Cứ về biển khơi
Cứ làm suối ngọt
Cứ làm thác cao
Cứ đổ ầm ào
Cứ làm gió nổi
Cứ làm mây trôi…
.
Sông ơi cứ chảy
Chảy khắp châu thân
Chảy tràn ra mắt
Chảy vùi bên tai
Dòng sông không tắt
Dòng sông chảy hoài…
Đỗ Nghê
.
Memorial service for a river

Dear river, just keep flowing
keep flowing to the sky
keep flowing to the ocean
keep being a sweet stream
keep being a high waterfall
keep swirling and gushing
keep becoming the howling wind
keep becoming the floating clouds
.
Dear river, just keep flowing
flow all over the body
flow throughout the eyes
flow all through the ears
The river doesn’t give up
The river flows forever…
Do Nghe

……………

Vè thiền tập

Thả lỏng toàn thân
Như treo móc áo
Ngồi xếp bằng tròn
Vai ngang lưng sổ
Dõi theo hơi thở
Như mượn từ xa
Khi vào khi ra
Khi sâu khi cạn
.
Chú tâm quãng lặng
“Pranasati”
Hơi thở xẹp xì
Thân tâm an tịnh
Không còn ý tưởng
Chẳng có thời gian
Hạt bụi lang thang
Dính vào hơi thở
Duyên sinh vô ngã
Ngũ uẩn giai không
Từ đó thong dong
Thõng tay vào chợ…
Đỗ Hồng Ngọc (Đỗ Nghê)
.
Meditation verse

Relax your whole body
just like to hang clothes on a coat hanger
Sit in cross-legged position
with your back straight, shoulders horizontal
Focus your mind on the breaths
just like borrowing something from afar
Breathing in and out
Breathing deep and low
.
Focus your mind on the quiet between
“Pranasati”
When the breaths almost vanish
your mind and body become still and pure
Thoughts cease to exist
Time disappears
Only the wandering dust
attaches to the breaths
See that all things are dependent arising and non-self
See that the five aggregates are emptiness
Thereafter you can leisurely
enter the marketplace.


THANK YOU, POET ĐỖ NGHÊ (ĐỖ HỒNG NGỌC).
I just received your book of poems last week from chị Thu Vàng. 
Nguyên Giác
.

No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...