Wednesday, April 4, 2018

THƠ NGẮN, TÌNH DÀI … Bhikkhuni Huệ Trân


THƠ NGẮN, TÌNH DÀI …

SHORT POEMS, UNFADING COMPASSION...


By Huệ Trân

(Tào-Khê Tịnh Thất, những ngày tịnh tu)


By Bhikkhuni  Huệ Trân

(Poems composed in days of retreat at Tao Khe Tinh That)


Translated into English by Nguyen Giac
BHIKKHUNI THÍCH NỮ HUỆ TRÂN
Born in 1942 in Hanoi, Viet Nam, with birth name Nguyễn Bảo Ngọc. Entered and studied the monastic way of life in 2007 at Phật Tổ Temple, Long Beach, California, with root master Ven Thích Thiện Long. Became a novice nun in 2008 at Plum Village, France. Ordained as a Bhikkhuni in 2011 at Plum Village, France. Published a dozen books with the pen names of Diệu Trân, Huệ Trân, Hạnh Chi, Giác Ngọc, Đáo Bỉ Ngạn

SƯ CÔ THÍCH NỮ HUỆ TRÂN
Sinh năm 1942, tại Hà Nội, Việt Nam, thế danh là Nguyễn Bảo Ngọc. Xuất gia và tu học năm 2007 với HT Thích Thiện Long tại chùa Phật Tổ, Long Beach California. Thọ Sa Di Ni năm 2008 tại Đại Giới Đàn Thanh Lương Địa, Làng Mai, Pháp Quốc. Thọ Tỳ Kheo Ni năm 2011 tại Đại Giới Đàn Lắng Nghe, Làng Mai, Pháp Quốc.  Đã xuất bản khoảng mười hai sách với những bút hiệu: Diệu Trân, Huệ Trân, Hạnh Chi, Giác Ngọc, Đáo Bỉ Ngạn....
CHO
Tôi học để biết cho
Không đợi khi giầu có
Hạnh phúc là sớt chia
Trước cảnh đời khốn khó.

  
GIVING
I learn to know how to give
not to wait until becoming rich
Happy are those who share
while facing the needy ones


NHẬN 
Người nào biết cách cho 
Đã là đang nhận lại
Vì kho báu an vui
Ngay nơi tâm từ ái.


RECEIVING
Those who know how to give
are actually receiving back.
The treasure of joy and peace 
lies in the compassionate mindƠN
Mênh mông trời Bát Nhã
Vô lượng cả bao dung
Ơn Thầy khai giới tuệ
Đệ tử nguyện ghi long.


GRATEFULNESS
So vast is the sky of Prajna;
so boundless, the Master's tolerance.
I deeply feel grateful to Thầy
who's guided me in the path of wisdom and virtue.


HƠN
Chứng tỏ ta hơn người
Cũng chưa đáng nói chi!
Ta hơn ta hôm qua
Mới là chân giá trị.


BETTER THAN
To prove oneself better than others
is not worth doing.
Being better than oneself yesterday
is worth true value.


QUA
Bao năm tháng đã qua
Dòng sông xưa vẫn chảy
Thuyền dẫu tách bến xa
Cảo thơm còn lưu lại.


PASSING
Despite years and months passing
the ancient river still flows
After the boat moves far away from the pier
the poetic scent still hovers over the land


HẠNH PHÚC
Hạnh phúc thật sự
Chỉ có thể đạt
Khi tránh khổ đau
Gây cho kẻ khác


HAPPINESS
The true happiness
only arises
when you avoid
hurting other people.ĂN CHAY
Ăn chay là nguyện
Tôn trọng muôn loài
Cùng nghiệp sanh tử
Nào ai khác ai?


VEGETARIAN
To be a vegetarian means to 
respect the lives of all beings.
How different are the lives of those 
flowing in the same river of birth and death?RÀNG BUỘC
Tất cả mọi ràng buộc
Đều dẫn tới khổ đau
Buông bỏ trong tỉnh thức
Là an lạc nhiệm mầu.


CLINGING
All types of clinging
leads to suffering.
              To let go means to 
mindfully live in sacred peace.


ĐỤC, TRONG
Mãi hòa vào ngầu đục
Biết bao giờ mới trong?
Dừng tâm mê xoáy động
Hiện tiền trời mênh mông.

HAZY & CLEAR
Born and blended in the hazy air,
how could we shine in the clear light?
Just calm your mind;
The vast, clear sky is before your eyes.


DỨT
Củi hết, lửa tắt
Dứt nghiệp đến, đi
Niết-bàn tùy hiện
Hữu vi, vô vi.


CEASING
No more wood, no more fire
The karma of coming and going ceases
Nirvana appears either way as wished 
-- the conditioned, the unconditioned.


THỰC HÀNH
Môn học làm người
Học hoài không hết
Sao không thực hành
Những điều tạm biết?


PRACTICE
Learning to be human 
means learning endlessly
Why don't we just practice 
the lessons we already learned 
THAM
Trái đất đủ thực phẩm
Nuôi khắp nhân loại này
Nhưng dường chẳng thể đủ
Nuôi lòng tham không đáy!DESIRE
The earth has enough foods 
to feed all humankind;
however, not enough 
to feed a bottomless desire.


NGỒI XUỐNG
Ngồi xuống! Ngồi xuống!
Đối vách, đối tâm
Không động, không tĩnh
Không chờ, không mong
Chỉ là ngồi xuống
Như mây thong dong
Chỉ là ngồi xuống
Rồi tâm thấy tâm.


SITTING DOWN
                       Sitting down, sitting down
facing the wall, facing the mind
neither move nor stay still
neither wait nor expect
just be sitting down
as floating clouds
just be sitting down 
as mind seeing the mind


Tổ Đạt Ma
Cửu niên diện bích
Tĩnh lặng vô ngôn
Cửa động tuyết phủ
Huệ-Khả tay dâng
Tâm an vốn sẵn,
Tâm nào cầu mong?
Chỉ cần tỉnh thức
Quay vào bên trong.


Bodhidharma 
gazed a wall for nine years, 
sitting in the wordless peace.
                     Hue Kha came outside in the deep snow, 
cut off his own left arm to ask for the Way, 
could not find a trace of his mind, 
and saw the calmness of the mind 
Just be mindful 
and watch your own mind.

ĐỘC CƯ
Người sống độc cư
Nếm mùi pháp vị
Như hồ nước sâu
Lắng trong tâm, ý.


ALONE
Those who live alone 
and taste the dhamma 
will see the peaceful mind 
as a quiet, deep lake.


LEO NÚI
Chinh phục tâm lăng xăng
Như hành giả leo núi
Trước hùng vĩ bao la
Phải quyết đi cho tới.

CLIMBING A MOUNTAIN
Taming your monkey mind 
is as hard as climbing a high mountain.
To conquer a huge obstacle, 
you have to vow to move forward.


NHẮC NHỞ
Kinh Khuddaka Nikaya
Nhắc nhở người xuất gia
Hãy từ bỏ lạc thú
Danh lợi phải lánh xa
Mới mong tròn tâm nguyện
Là đệ tử Thích Ca.


REMINDING
The suttas from Khuddaka Nikaya 
remind the monastics that 
to live up to the aspirations 
of a good disciple of Buddha 
means to shun all sensual desires, 
and avoid fame and wealth.


BẢN CHẤT
Khi suy ngẫm cuộc sống
Bạn sẽ nhận ra rằng
Đời sống tự trôi chảy
Theo bản chất đa năng
Bạn không điều khiển được
Vậy hãy dừng băn khoăn
Chỉ tỉnh thức nhận diện
Những bước thầm trôi lăn
Là đã tạm an lạc
Tách rời bao nhọc nhằn.


THE NATURE
Inspecting the meaning of life
you will see that
life manifests itself 
in the natural diversity,
and you cannot control it.
Thus, be not anxious 
Thus, mindfully see every 
flowing moment of life, 
live the joy and peace 
and steer away from suffering.


THĂNG HOA
Nghệ thuật của thiền định
Là mọi thứ bốc hơi
Là tan đi về phía
Trống không! Trống không thôi!
Quán thế giới bên ngoài
Hôm nay và hôm qua
Tan đi và biến mất
Khi ấy thiền thăng hoa.


SUBLIMATION
The art of meditation 
is to evaporate all things, 
is to fade into an 
emptiness - just the emptiness.
The meditation sublimates 
when you see the outside world, 
today and yesterday, 
evaporate and disappear.


QUAY VÀO
Muốn lìa thế gian khổ
Hãy quay vào nội tâm
Nơi ác ma không thể
Quậy đục hồ nước trong.


INWARD
To release from the suffering 
of sasara, just turn inward 
to where Mara cannot 
muddy the lake of clear water.TRÁNH
Người xuất gia
Tránh chuyện trò
Không bổ ích
Mà chỉ nói
Khi cần thiết


AVOIDING
The monastics
need to avoid
talking worthlessly;
just talk
when necessary.


NƯỚC NGẦM
Phật pháp như nước ngầm
Ai đào giếng sẽ thấy
Dù không có người đào
Nước ngầm vẫn ở đấy.


GROUNDWATER
Buddha's teaching is like 
groundwater to those who dig a well.
In case there is not any well-digger, 
the groundwater still exists there.NGỠ NHƯ NGƯỜI VỀ
Chim ơi,
Hãy gọi nhau về
Vườn xưa lạnh lẽo, tứ bề hoang vu
Lá rơi,
Vọng tiếng kinh thư
Nghe trong nỗi nhớ
Ngỡ như người về!


THOUGHT THAT SOMEONE COMING BACK
Dear birds
Please call out together to return 
to the ancient garden -- cold and deserted
The leaves fall, 
echoing the sounds of Dhamma recitation.
Hearing with memories
Thought that someone coming back.


NGỒI YÊN, LẮNG NGHE     
Hãy ngồi thật yên   
Lắng nghe khoảnh khắc   
Trôi chảy tự nhiên    
Không vướng, không mắc    


Lặng lẽ tỉnh giác
Lặng lẽ lắng nghe  
Tâm này vô trụ   
Lực nào ngăn che?


Ngồi yên lặng lẽ    
Hiện tiền Tâm Kinh   
Không còn, không mất 
Chỉ là lặng thinh        


Tánh Nghe không tiếng
Tánh Ngửi không hương
Tánh Thấy không sắc
Thường trong Vô Thường


SIT STILL, LISTEN
Just sit still
Listen to the moments
that flow naturally
uninterruptedly


quietly, be mindful 
quietly, listen 
with non-clinging mind
nothing could hinderJust sit still
the Heart Sutra appears      
no gain, no loss 
just the calmness


The nature of listening is soundless
The nature of smelling is unscented
The nature of seeing is formless
The unchangeableness is revealed via the impermanence.


THƠ
Thơ là hoa của vườn tâm
Rải dăm vần điệu hạt mầm vui thôi
Biết đâu trong cánh hoa rơi
Ủ hương tiền kiếp giữa tôi với người!


POETRY
Poems are flowers in the mind garden
pleasing with rhymes and melodies. 
There might linger amid the falling petals 
some scent of past lives between me and others.SINH, DIỆT
Đêm nay, 
Dẫu biết lìa đời
Thời công phu vẫn cất lời ngân nga
“Án a na lệ … Ba la …:
Trong sinh có diet,
Trong ta có người. 


BIRTH AND DEATH
Though tonight
would be my last on earth, 
Dharma session must still be recited
“Án a na lệ… Ba la…"
in birth, there is the death
in us, there are others.VƯỜN TÂM AN NHIÊN
Yên lặng nhận biết
Khoảnh khắc hiện tại
Sẽ thấy quanh ta
Biết bao hoa trái
Vườn-tâm an nhiên
Không gì chướng ngại.

THE NATURALLY CALM MIND GARDEN
Calmly notice
the present moment,
and see around us
lots of flowers.
the mind garden is naturally calm
nothing stands in the way.


KHÁCH TRẦN
Khi đối diện tâm mình
Trong không gian tịnh yên
Mới thấy mình vốn sẵn
Khả năng diệt ưu phiền
Nhận diện chúng đi, đến
Như khách trần đến, đi
Ghé qua rồi biến mất
Thì vướng bận làm chi!
Chỉ phút giây tĩnh lặng
Dường bất khả tư nghì.


GUESTS OF MIND
Watch your mind 
in spacious silence.
See the innate ability
that ends suffering.
See all come and go
just like guests coming and going
stopping by and passing by
nothing to be uneasy about
only this moment of silence
seemingly unthinkable.


ÁO NGHĨA THƯ
Đạo sỹ lên núi mùa thu
Cửa động, hòn đá tảng
Gió bay hoa phấn, 
sương chiều âm u
Con rắn bò qua thấp thỏm
Chờ giờ công phu


Đạo sỹ nhập thất mùa đông
Tuyết trắng mênh mông
Thanh củi nhỏ tí tách
Câu thoại đầu: 
“Không”Đạo sỹ gieo hạt mùa hạ
Hoa cải vàng am tranh
Vẫn đi tìm mãi
Ta từ đâu? 
Loanh quanh!Ta là gì?
Khi chưa là ta
Ta về đâu? 
Khi đời đã qua
Áo-Nghĩa-Thư ,vỡ hòn đá tảng
Từng hạt sỏi đơm hoa.


Đạo sỹ xuống núi mùa Xuân
Thõng tay vào chợ, 
chẳng gần, chẳng xa
Bình trà cúc, 
Giọt lệ pha
Muối tan biển mặn, một nhà Như Lai.


THE UPANISHAD BOOK
The ascetic hikes to a mountain in autumn
A big boulder guards the cave gate
The wind blows flower pollens around
In a foggy afternoon
a snake crawls anxiously
waiting for the Dharma session


The ascetic does a winter retreat 
snow turns the landscape white
A piece of wood burns
crackling a question-before-words:
Emptiness.The ascetic plants seed in summer
Canola flowers bloom in yellow around the thatched shrine
Still looking for the answer
From where we come?
Wandering around.


What is the true sense of 'I am'
of the emerging before of 'I am'
of the fading after of 'I am'
When life is passing
the boulder of Upanishad shatters
every pebble blooms with flowers.


The ascetic goes down the mountain in Spring
entering the markets with arms hanging loose
seeing nothing far or near
brewing Chrysanthemum tea
blending with his teardrops.
Dissolving salt in the ocean 
-- the one house of the Thus Come One.
CHÚ TIỂU VÀ HOA QUỲNH
Quỳnh hoa âm thầm nở
Bóng đêm hờ hững rơi
Giọt sương hay giọt lệ
Lặng lẽ trên môi cười


Hương đêm xanh lá cỏ
Chuông điểm thời công phu
Chú tiểu lơi tiếng mõ
Hoa lẻn vào kinh thư


Bát Nhã Ba La Mật
Thơm ngát quỳnh hương ơi!
Đời vô thường,
Không thật
Đêm tàn,
Trăng khuyết rồi


Chú tiểu ngân nga tụng:
“Huyễn mộng bào ảnh thôi”
Vườn trăng,
Hoa quỳnh nở
Vườn trăng,
Hoa quỳnh rơi


Chú tiểu còn tĩnh tọa
Trăng đã vỡ làm đôi
Chú tiểu vừa nhập định
Trăng đã thành mặt trời.THE NOVICE AND THE EPIPHYLLUM 
The Epiphyllum blooms quietly
in the cold nightfall. 
A dewdrop or a teardrop 
quietly rolls over his smile.


The nightly scent hovers over green grass blades
The bell tolls for the Dharma session
The novice loosely knocks the wooden fish drum
The flowers blend into the beauty of suttas.


The Prajna Paramita
pours out a scent of Epiphyllum.
Life is impermanent
unreal
Night fades away
The moon turns crescent.


The novice recites a verse:
All things are like dreams, bubbles, mirages
In a moonlit garden,
the Epiphyllum blooms 
In a moonlit garden,
the Epiphyllum petals fall off.


The novice still sits in meditation
The moon is broken in two
The novice just enters Samadhi
The moon becomes the sun.

No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...