Tuesday, April 24, 2018

Ngài A La Hán Binzuru

NGÀI A LA HÁN BINZURU


 Binzuru (Photo by PTH)

Dịch theo tấm bảng nơi pho tượng.
Trong hình trên là tượng gỗ của ngài Binzuru, từ thời Edo, thế kỷ 18. Đặt tại Chùa  Todaiji (Đông Đại Tự) ở Nara. Ngài Pindola là một trong 16 vị A La Hán đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Ngài Pindola nổi tiếng xuất sắc về thần thông. Người dân Nhật tin rằng khi một người tới xoa vào một nơi trên tượng gỗ của ngài Binzuru, và rồi xoa vào phần đau bệnh nơi cơ thể mình, bệnh hoạn nơi đó sẽ biến mất.


Đông Đại Tự là một quần thể chùa Phật giáo nằm trong thành phố Nara, Nhật Bản. Chính điện Đại Phật Đường có pho tượng đồng Đức Phật Tỳ Lô Giá Na lớn nhất thế giới, tên trong tiếng Nhật là Daibutsu (Đại Phật). Chùa này cũng là bản doanh của Hoa Nghiêm Tông. Ngôi chùa được vào danh sách Di Sản Thế Giới UNESCO là một trong nhóm "Các Tượng Đài Lịch Sử Cổ Thời Nara," cùng với bảy ngôi chùa, ngôi đền và địa điểm khác trong thành phố Nara. Nai, được xem như gửi tới từ các vị thần trong Thần Đạo, tôn giáo bản xứ Nhật Bản, chạy trong sân chùa tự do.

.
Binzuru (Pindola Bharadvaja), Wood, Edo Era, 18th Century. At Todaiji Temple in Nara. Pindola was one of the sixteen arahats, who were disciples of Shaka Nyorai. Pindola is said to have excelled in the mastery of supernatural powers. It is commonly believed in Japan that when a person rubs a part of the image of Binzuru and then rubs the corresponding part of his/her body, the ailment there will disappear.

Tōdai-ji (Eastern Great Temple) is a Buddhist temple complex that was located in the city of Nara, Japan. Its Great Buddha Hall houses the world's largest bronze statue of the Buddha Vairocana, known in Japanese as Daibutsu. The temple also serves as the Japanese headquarters of the Kegon school of Buddhism. The temple is a listed UNESCO World Heritage Site as one of the "Historic Monuments of Ancient Nara," together with seven other sites including temples, shrines, and places in the city of Nara. Deer, regarded as messengers of the gods in the Shinto religion, roam the grounds freely.

The Tōdai-ji (Photo by PTH)

With deer around (Photo by Trần Nguyên Thắng).


.
.
THANK YOU, THẮNG


Thank you, Mr. Trần Nguyên Thắng, for making my trip possible.
Thắng, a friend of mine since childhood, came to Japan in 1970 as a student, became an engineer, worked in a Japanese company for two decades and moved to the United States. He now is the director of:

ATNT Travel & Tours
9106 Edinger Ave
Fountain Valley, CA 92708
https://www.atnttour.com/
Toll-Free: 1 (888) – 811 – 8988
Email: info@atnttravel.com

I give Thắng and ATNT five stars for their excellent work. The Yelp gives them almost five stars (see here: https://www.yelp.com/biz/atnt-travel-and-tours-fountain-valley)

In case the readers need anything about travel, just choose ATNT.
.

.
CẢM ƠN THẮNG

Cảm ơn bạn Trần Nguyên Thắng đã giúp tôi có chuyến đi Nhật Bản.
Thắng là bạn thời thơ ấu của tôi, du học Nhật Bản từ 1970, tốt nghiệp kỹ sư, làm cho một công ty Nhật trong hai thập niên, và rồi dọn sang Hoa Kỳ. Bây giờ bạn Thắng là giám đốc công ty:ATNT Travel & Tours
9106 Edinger Ave
Fountain Valley, CA 92708
https://www.atnttour.com/
Toll-Free: 1 (888) – 811 – 8988
Email: info@atnttravel.com

Tôi chấm điểm Thắng và ATNT tới 5 điểm vì đã làm việc tuyệt vời. Trang  Yelp cho gần 5 điểm (xem: https://www.yelp.com/biz/atnt-travel-and-tours-fountain-valley).

Nếu độc giả cần bất cứ chuyện gì về du lịch, xin mời chọn ATNT.

No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...