Wednesday, April 4, 2018

MỘT CON TÀU -- Tâm Thường Định


MỘT CON TÀU

Tâm Thường Định

Một con tàu sau những tháng ngày rong ruổi trên đại dương, nó đã đem theo bên mình hàng tấn con hà bám chặt vào thân tàu, và con tàu đứng trước nguy cơ bị đắm. Có nhiều cách để giải quyết vấn đề trên nhưng đơn giản nhất là  neo con tàu vào vùng nước ngọt một thời gian, các con hà sẽ chết và rơi ra  khỏi thân tàu.
Con người cũng vậy, cũng có những gánh nặng là những lỗi lầm, oán trách từ quá khứ tưởng như không thể chịu đựng được nữa, và đã đến lúc cần rũ bỏ tất cả những thứ ấy để tìm một cơ hội, một cơ may khác.
Hãy tha thứ cho bản thân mình, bạn không cần hoàn hảo ngay ngày mai, quá khứ không thể là hiện tại. Hãy cho bản thân bạn thời gian để rũ bỏ tất cả và bước tiếp, chúng ta cần học tập từ chính lỗi lầm của bản thân mình nhưng cũng cần phải biết yêu thương bản thân mình.
"Một trong những cách đến với hạnh phúc là biết loại bỏ ký ức xấu và biết hướng đến tương lai tốt đẹp hơn…”
THE SHIP
Translated by Phe Bach

Time after time, the ship travels the immense ocean.  The algae and barnacles cling to its bottom while the ship is at risk of sinking. There are many ways to solve this problem, but the simplest is by having the ship anchored in fresh water for some time. The algae will then die and the barnacles will fall out of the hull.
            Humans, too, are making mistakes.  Do not blame the unbearable past. Instead, learn from it.  It is time to get rid of the anguished past to find a new window of opportunity and a better chance to a renewed beginning.
            Forgive yourself, you do not need to be perfect tomorrow for the past cannot be the present. Give yourself some time to shake it off and move on. We should learn from our past mistakes; embrace them and love ourselves for a better future.
            “One way to cultivate happiness is to erase all the bad memories and learn to look forward to a bright future.”

No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...