Tuesday, April 24, 2018

Building Safer Bridges

Building Safer Bridges


In the Mekong Delta area, in Southern Vietnam, there are thousands of unsafe bridges made from bamboo poles. The Vietnamese people name these unsafe bridges as the "monkey bridges." In the past ten years, over 20 volunteer team members led by Ven. Thích Minh Hạnh replaced around 220 unsafe bridges with strong concrete bridges in Sóc Trăng Province and many villages nearby.


strong concrete bridge (Photo by Giác Ngộ Online)

Trong khu vực Sông Cửu Long, Miền Nam Việt Nam, có hàng ngàn chiếc cầu kém an toàn làm từ các cột tre. Dân Việt gọi các cầu kém an toàn dó là "cầu khỉ." Trong vòng mười năm qua, đội thiện nguyện hơn 20 người của Thầy Thích Minh Hạnh đã thay khoảng  220 cầu kém an toàn bằng các cầu bê tông vững vàng trong tỉnh Sóc Trăng và nhiều làng chung quanh.


No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...