Tuesday, April 17, 2018

A Buddhist temple that creates tens of thousands jobs for the towns around

A Buddhist temple that creates
tens of thousands jobs for the towns around

The webmaster just traveled in Japan, visiting several ancient temples, each of which creates tens of thousands jobs for the towns around.  Millions of tourists come to Kiyomizu-dera  each year (Photo by PTH)


In the picture is the Buddhist temple Kiyomizu-dera that is part of the Historic Monuments of Ancient Kyoto -- UNESCO World Heritage site.
This temple is devoted to Senju-Kannon (Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngàn Tay).

The towns around the temple full of tourists  (Photo by PTH)

The temple was founded in 778, without a single nail used in the entire structure. It takes its name from the waterfall within the complex, which runs off the nearby hills. Kiyomizu means clear water, or pure water.

(The website of this Buddhist temple is: http://www.kiyomizudera.or.jp/)
.
Chúng tôi vừa du lịch Nhật Bản, thăm nhiều ngôi cổ tự, mỗi ngôi chùa cổ này tạo ra hàng chục ngàn việc làm cho các thị trấn chung quanh.

Trong hình là ngôi chùa Phật giáo Kiyomizu-dera (Thanh Thuỷ Tự), một phần trong Di sản văn hóa cố đô Kyōto trong danh sách Di sản Văn hóa Thế giới UNESCO.

Ngôi chùa  này thờ Đức Thiên Thủ Quán Âm (Sahasrabhuja Ārya Avalokitezvara).

Ngôi chùa xây dựng năm 778, không dùng đinh trong toàn bộ cấu trúc của chùa. Kiyomizu-dera được lấy tên dựa theo thác nước chảy ra từ các ngọn đồi gần đó. Kiyomizu có nghĩa thanh thuỷ - dòng nước trong lành, hoặc dòng nước tinh khiết.

(Trang web chính thức của ngôi chùa là: http://www.kiyomizudera.or.jp/)
.

THANK YOU, THẮNG

Thank you, Mr. Trần Nguyên Thắng, for making my trip possible.
Thắng, a friend of mine since childhood, came to Japan in 1970 as a student, became an engineer, worked in a Japanese company for two decades and moved to the United States. He now is the director of:

ATNT Travel & Tours
9106 Edinger Ave
Fountain Valley, CA 92708
https://www.atnttour.com/
Toll-Free: 1 (888) – 811 – 8988
Email: info@atnttravel.com

I give Thắng and ATNT five stars for their excellent work. The Yelp gives them almost five stars (see here)
In case the readers need anything about travel, just choose ATNT.
.
Picture: Trần Nguyên Thắng (right) and Nguyên Giác PTH at Osaka Kansai Airport.
.

CẢM ƠN THẮNG

Cảm ơn bạn Trần Nguyên Thắng đã giúp tôi có chuyến đi Nhật Bản.
Thắng là bạn thời thơ ấu của tôi, du học Nhật Bản từ 1970, tốt nghiệp kỹ sư, làm cho một công ty Nhật trong hai thập niên, và rồi dọn sang Hoa Kỳ. Bây giờ bạn Thắng là giám đốc công ty:

ATNT Travel & Tours
9106 Edinger Ave
Fountain Valley, CA 92708
https://www.atnttour.com/
Toll-Free: 1 (888) – 811 – 8988
Email: info@atnttravel.com


Tôi chấm điểm Thắng và ATNT tới 5 điểm vì đã làm việc tuyệt vời. Trang  Yelp cho gần 5 điểm (xem ở đây).

Nếu độc giả cần bất cứ chuyện gì về du lịch, xin mời chọn ATNT.


No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...