Tuesday, March 20, 2018

WHEN YOU LISTEN TO A SONG

What should we be mindful of when we listen to a song?

AN 5.139
And how is a monk resilient to sounds? There is the case where a monk, on hearing a sound with the ear, feels no passion for a sound that incites passion and can center his mind. This is how a monk is resilient to sounds.. (Akkhama Sutta, translated by Thanissaro Bhikkhu)
.

KHI NGHE MỘT CA KHÚC

Chúng ta nên tỉnh thức như thế nào khi nghe một ca khúc?

Kinh Tăng Chi AN 5.139
Và như thế nào là một người tu vững vàng đối với âm thanh? Có trường hợp, khi một tu sĩ, khi tai nghe một âm thanh, cảm thấy không quyến luyến say đắm đối với một âm thanh có sức gợi dậy say đắm quyến luyến, và có thể tập trung tâm  ý. Đó là cách một tu sĩ vững vàng đối với âm thanh.

.
.

SÔNG ƠI CỨ CHẢY

Một trong những ca khúc tôi yêu thích là "Sông Ơi Cứ Chảy" với lời từ một bài thơ của Đỗ Nghê (BS Đỗ Hồng Ngọc) và phổ nhạc bởi nhạc sĩ Thuần Nhiên (Nguyễn Đức Vinh).

One of the songs I love is "Sông Ơi Cứ Chảy" (Flowing forever dear river) with lyrics from a poem by Đỗ Nghê (Đỗ Hồng Ngọc, MD) and music composed by Thuần Nhiên (Nguyễn Đức Vinh).
.
The poem is as follows:
.Sông Ơi Cứ Chảy

Sông ơi cứ chảy
Cứ chảy về trời
Cứ về biển khơi
Cứ làm suối ngọt
Cứ làm thác cao
Cứ đổ ầm ào
Cứ làm gió nổi
Cứ làm mây trôi…
.
Sông ơi cứ chảy
Chảy khắp châu thân
Chảy tràn ra mắt
Chảy vùi bên tai
Dòng sông không tắt
Dòng sông chảy hoài…
Đỗ Nghê
.
The English translation by Phan Tấn Hải is as follows:
.
Dear river, just keep flowing
.
Dear river, just keep flowing
keep flowing to the sky
keep flowing to the ocean
keep being a sweet stream
keep being a high waterfall
keep swirling and gushing
keep becoming the howling wind
keep becoming the floating clouds
.
Dear river, just keep flowing
flow all over the body
flow throughout the eyes
flow all through the ears
The river doesn’t give up
The river flows forever…
.
Now the condensed version of the song has the title "Flowing Forever Dear River."

Sourcewww.dohongngoc.com 
.

Poet Đỗ Nghê (Đỗ Hồng Ngọc, MD)
Photo courtesy of www.dohongngoc.com


And the performance by singer Ngọc Vân (Ca sĩ Ngọc Vân hát ở đây):CA  KHÚC "BÔNG HỒNG CHO MẸ"

Another great poem by Đỗ Nghê is a tribute to his late mother.
(Một bài thơ hay khác của Đỗ Nghê là để tưởng niệm mẹ).

Bông hồng cho mẹ

Con cài bông hoa trắng
Dành cho mẹ đóa hồng
Mẹ nhớ gài lên ngực
Ngoại chờ bên kia sông…
Đỗ Nghê, 2012

.
Translation by Nguyên Giác:

A rose for Mom

I put on myself a white rose
and give Mom a red one
Mom, be sure to put it on a lapel
Grandma is waiting at the other shore of the river…
Do Nghe (2012)
.
Võ Tá Hân composed it into a song, and played guitar along for singer Thu Vàng in a performance in Feb. 24, 2018 in Orange County.
.
Võ Tá Hân phổ nhạc bài thơ trên, và đã đệm đàn cho ca sĩ Thu Vàng hát trong một buổi trình diễn hôm 24/2/2018 tại Quận Cam.


.
The video below is from another performance two years ago.
Băng hình dưới này là từ một buổi trình diễn khác hồi hai năm trước:No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...