Tuesday, March 27, 2018

Thư Mời Họp Phật Sự -- A Dharma Meeting Invitation

THƯ MỜI HỌP PHẬT SỰ


Các đạo hữu quý mến,

Nhân dịp ngài  Khenpo Tsultrim Lodro (Larung Gar) có Phật sự bên Mỹ và sẽ  ghé qua Los Angeles chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, các anh chị em Viet Nalanda và thân hữu ở Orange County dự định  sẽ host một buổi luncheon thân mật để thỉnh ngài đến thọ trai vào Thursday April 5, 2018 @ 12 p.m. 

Địa điểm (chị Thơ Phạm):  13241 Galway St., Garden Grove, CA  92844.
.
Xin hoan hỷ có mặt lúc 11:30 a.m.  để  chúng ta cùng  chuẩn bị nghinh đón ngài. Sau khi dùng trưa, chúng ta có thể có môt buổi pháp đàm với ngài trong một thời gian ngắn trước khi ngài bay lên bắc Cali.

** Nếu các đạo hữu  có thể đến tham dự thì xin gửi tin nhắn đến số điện thoại #949-923-0039  trước ngày 30/3/2018 để giúp ban ẩm thực có thể chuẩn bị chu đáo hơn.

Xin cám ơn tất cả thật nhiều và nguyện mọi sự cát tường viên mãn...

.


A DHARMA MEETING INVITATION
(Translated into English by Nguyên Giác)

Dear Dharma friends,

The highly respected Khenpo Tsultrim Lodro (Larung Gar) will have some dharma tasks in the U.S. and will stop by Los Angeles for few days.

The members of Viet Nalanda and their friends in Orange County intend to host a warm luncheon to invite the Rinpoche to have lunch in Thursday, April 5, 2018, at 12 p.m.

The address (at sister Thơ Phạm's): 13241 Galway St., Garden Grove, CA  92844.

Please joyfully come at 11:30 a.m. for us together to prepare to greet the Rinpoche. After lunch, we may have a short dharma talk with him before he flies to Northern California.

** If you can join, please send a text message to the phone #949-923-0039 before March 30, 2018, so we would prepare more carefully.

Thank you all, and wish for the best.

Viet Nalanda

No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...