Saturday, March 31, 2018

The Poetry of Tánh Thiện

The Poetry of Tánh Thiện

Tánh Thiện: A Vietnamese poet, born in 1955 in Saigon with birth name Đoàn Phước, immigrated to the United States in 1975, became a monk in 1978 with dharma name Tánh Thiện, returned to the secular life in 1996 and now lives in Dallas, Texas. He published a collection of poems titled “Một Cõi Thong Dong.”

Tánh Thiện: Nhà thơ Việt Nam, sinh năm 1955 tại Sài Gòn, thế danh Đoàn Phước, vào Mỹ năm 1975, xuất gia năm 1978 và được pháp danh Tánh Thiện, hoàn tục năm 1996, hiện cư ngụ ở Dallas, Texas. Ông đã xuất bản một tập thơ nhan đề “Một Cõi Thong Dong.”

Nhà thơ Tánh Thiện (Photo courtesy of Quangduc.com)


CHO

Tôi học dứt âu lo
Sống cuộc đời nguyện cho
An vui là cửa ngỏ
Đẹp bước đường thơm tho.


Poems by Tanh Thien
Translated by Nguyen Giac


GIVING

I learn to quit anxiety
live a life of generosity
open the door of joyful peace
and step on the path of fragrant beauty.


                  NHẬN

Người nào chẳng bo bo
Luôn nghĩ về chia sẻ
Cuộc đời không buồn tẻ
Cảm nhận niềm chở che
.

RECEIVING

Those who have not a stingy thought
and always think of how to give
live far away from sorrow
and feel protected constantly.

.
                    ƠN

Ơn phước là thư thả
Sống đời thật ung dung
Nhờ Thầy khai mở trí
Tâm nguyện sáng vô cùng
.

GRATITUDE

Blessed are those who know
how to live a life of ease.
Gratefully the Master showed me
the shining mindful path to go.

                   HƠN

Cứ xem ta thua người
Chẳng có gì là bại
Ta nhìn ta trở lại
Rõ bước đường Như Lai.

SUPERIOR

Thinking that I am at a lower rank
doesn't mean that I am overcome
I watch the mind again and again
and see clearly the path of the Thus Come One.

.                   QUA

Cuộc đời rồi cũng qua
Mây trời vẫn xanh ngát
Dù lòng người có khác
Pháp Phật vẫn đậm đà

.
PASSING

Life passes by, clouds fly 
and the sky is still blue.
Despite thoughts arise and vanish in mind 
Buddha’s Teachings stay perfectly true.


            HẠNH PHÚC

Hạnh phúc phải tự
Mình cảm nhận thôi
Khổ đau chẳng động
Phật đã nói rồi


HAPPINESS

When happiness is arising
just feel and watch it fade away
Similarly, sway not with suffering
-- Those are Buddha's words.

.
             ĂN CHAY

Ăn chay là triển
Khai lòng đại bi
Sanh tử là nghiệp
Nào chẳng khác chi

.
VEGETARIAN

To become a vegetarian 
means to live with compassion.
In the same karma entrance,
birth and death revolve.

.
            RÀNG BUỘC

Tự mình mình trói buộc
Đừng oán trách sao đau
Tỉnh thức là cửa ngỏ
Cõi Phật mở lối vào
.

TYING

We've tied ourselves so tight,
complaining about the painful samsara
Mindfulness is the light,
showing the way to Nirvana.

.
           ĐỤC , TRONG

Biết sống đời ly dục
Tự mình được thong dong
Đục , Trong chẳng màng tới
Cũng chẳng cần dụng công
.

BAD AND GOOD

Just stay far away from craving
live a life at ease
and care not about bad and good things
-- naturally, you are already at peace.


                 DỨT

Nghiệp dứt chẳng mắc
    Đến đi vô ngại
    An vui tự tại
    Là pháp vô vi
.

CEASING

Cling to nothing
the karma will end
so be it -- either coming or going
live the unconditioned freely with joy and peace

.
          THỰC HÀNH

Học hỏi với người
Cho dù đến chết
Thực hành chiêm nghiệm
Là điều trên hết

.
PRACTICE
                                 Study constantly 
until your last breath,
and experience the mindfulness 
-- those are your highest priorities.

.
          NGỒI XUỐNG

Lặng ngồi ! Lặng ngồi !
Quán chiếu thân tâm
Chẳng lo , chẳng nghĩ
Chẳng tới , chẳng lui
Ta chỉ ngồi yên
Nhìn nước chảy xuôi
Ta chỉ ngồi yên
Phật Tánh đây rồi
.

SITTING DOWN

Sit calmly! Sit calmly!
Watch your mind and body 
Neither think nor worry
Neither come nor go 
I just sit calmly
watching the stream flow 
I just sit calmly
seeing the Buddha Nature come into sight


           TỔ ĐẠT MA

Chín năm nhìn vách
Yên lặng không nói
Tuyết phủ ngoài sân
Huệ Khả tay dâng
An tâm sẵn có
Càng tìm càng khó
Chỉ nhìn trở lại
Giải thoát tự do
.

BODHIDHARMA

The patriarch faced the wall 
staying quiet for nine years
Outside, under a heavy snowfall, 
Hue Kha presented an arm
saw that his mind was already calm
knew that the original mind was at peace always
and understood the more searching led to the more astray
Just watch the mind
and see the liberation inside.

.
                 THAM

Thực phẩm là dưỡng chất
Nuôi sống biết bao người
Đừng tham lam phí phạm
Tặng phẩm của đất trời

.
GREED

Foods are nutrition
to nurture humans
Don't be a glutton
Don't waste the nature's presents

.
              ĐỘC CƯ

Nhìn một nhà sư
Sống đời độc cư
Như vầng trăng sáng
Thể hiện tâm từ.

STAYING ALONE

Living a life of seclusion
a monastic will shine
just like a moonlight
that radiates the compassion.
.

              LEO NÚI

Leo núi cần chánh tâm
Chớ chạy đuổi lăng xăng
Ngắm nhìn bao hùng vĩ
Chẳng còn thấy khó khăn
.

CLIMBING A MOUNTAIN

Don't let the mind run aimlessly
be mindful while climbing a summit
you will see more easily
thousands of impressive peaks.

.
              BẢN CHẤT

Bản chất của cuộc sống
Đừng suy nghĩ bận tâm
Mây trời vẫn trôi mãi
Đó là cả chức năng
Sao ta không dừng lại
Dứt bỏ cảnh oái ăm
Nhận diện từng hơi thở
Xem nhẹ cả khách trần
Là tự thấy hỷ lạc
Hoà điệu với trăng rằm


THE NATURE

Stop thinking about 
the nature of life
Clouds fly in the sky
just to play a role
Why don't you end 
all the quarrels,
watch every breath
diminish all the outer world
enjoy the mindful peace
and live in harmony with the full moon.
.

            QUAY VÀO

Thế gian là cửa sổ
Mở đóng đến từ tâm
Phóng tâm là khổ não
Hãy quay vào bên trong
.

WATCH THE INNER MIND

The world is a window
that is open or closed by your mind
Suffering is one who has running thoughts
peaceful is one who turns to the inside
.

           THĂNG HOA

Thăng hoa là tâm tịnh
Là ánh sáng khắp nơi
Là mây trời chuyển hoá
Vào một cõi chơi vơi
Rồi tất cả là không
Không tan cũng không biến
Không khứ cũng không lai
Tập sống đời Như Thị
Lòng mãi đẹp từng giây.
.

SOARING

Soar with a calm mind
shine with the vast light
fly with clouds in the sky
cling to nothing even the mindfulness
and see all in the emptiness
Neither fade nor deform
neither go nor come
Live a life of Suchness
and a mind of beauty in every second.

.
           NHẮC NHỞ

Kinh Đức Phật dạy ra
Dù xuất gia (hay) tại gia
Sống không ham lạc thú
Là ta đã về Nhà
Chẳng còn chi phải nguyện
Sống chết nhẹ người ra


REMINDING

Thus said the Buddha’s Teachings
to all monastics and laity
that to live without craving
means to arrive at the house of peace
where birth and death become nothing
where you have none to pledge.


               THƠ

Thơ như cảnh đẹp từ tâm
Sẻ chia âm điệu mượn vần mà thôi
Tình dài , thơ ngắn đẹp rồi
Cuộc đời còn mãi tình tôi với người
.

POETRY

Poems are charming scenes from the mind
borrowing words and melodies to vocalize
Unfading compassion and short poems beautify
my forever affection for humankind
.

NHƯ LÀN SƯƠNG KHÓI

Mượn phương tiện mong viết lên vần hoạ
Gởi đến người đọc cảm nhận từ tâm
Gói gém theo âm điệu đẹp sáng vần
Mang ý tưởng Phật Đà cùng tu tiến ..

Cuộc đời ta chẳng có gì lấp liếm
Sống thật lòng trang trải ánh đạo ca
Nếu như ai có cảm thấy phiền hà
Tôi xin lỗi tôi kính lời xin lỗi ..

Hãy xem thơ như một làn sương khói
Tan mất dần vào vũ trụ hư vô
Rồi một khi ta ngồi ngắm sông hồ
Nhìn đối diện Tánh Phật hằng sẵn có .

JUST LIKE SMOKE AND FOG

These poems are words from my mind
written with hopes that readers would find
the beauty of Buddha's Teachings 
and rise high with the poetic flowing.
.

With nothing to hide, I live truthfully 
and put my heart into spiritual poetry
In case someone feels annoyed
I respectfully would like to say I am sorry
.

Please see poems just like a mist of smoke and fog
that fades and blends into the vast universe
Sometimes we look at the lakes and rivers
and see the undying Buddha Nature.
.

(Tánh Thiện, Mùa Lễ Tạ Ơn, Viết xong ngày 22-11-2017. Nhân Mùa Tạ Ơn , kính đến Chư Tôn Thiền Đức và Đại Chúng lòng biết ơn sâu kín nhất của con.)

(Poems by Tanh Thien. Nov. 22, 2017 -- in the week of Thanksgiving.  With my deepest gratitude, dedicated to all the venerable monastics and laity.)

Translated by Nguyen Giac

No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...