Friday, March 16, 2018

PLAYFULLY IN THE CHANGING WORLD

HHDL playfully posing for photos with members of the security team that helped during his four week visit to Bodhgaya, Bihar, India on January 28, 2018. Photo by Ven Tenzin Jamphel 
(Source: Instagram).ĐÙA GIỠN TRONG CÕI VÔ THƯỜNG
Đức Đạt Lai Lạt Ma đứng đùa giỡn trong tấm ảnh với các thành viên đơn vị an ninh giúp thực hiện chuyến thăm bốn tuần lễ của ngài ở Bodhgaya, Bihar, Ấn Độ hôm 28/1/2018. Hình chụp bởi  Ven Tenzin Jamphel. (Nguồn: Instagram)

.
.
FROM BLACK TO WHITE

Within a century, Buddhism in America has gone from being frequently portrayed as a “dangerous cult” to becoming the prime spiritual practice of the business elite. Americans now generally view Buddhism favorably, according to Pew Research Center, while Canadians view Buddhism in equal favorability with Christianity, according to an Angus Reid poll. Mindfulness is taught in schools, and Buddhism is presented as a sort-of spiritual science. (Ryan Anningson, Quartz, March 15, 2018)


.TỪ ĐEN THÀNH TRẮNG

Trong vòng một thế kỷ, Phật giáo tại Hoa Kỳ từ chỗ thường bị mô tả là một "tà giáo nguy hiểm" đã trở thành pháp tu tâm linh chính yếu của giới lãnh đạo kinh doanh. Người Hoa Kỳ bây giờ thường nhìn về Phật giáo một cách ưu ái, theo nghiên cứu của viện Pew Research Center, trong khi dân Canada xem Phật giáo có vị trí ưu ái tương đương như Ky Tô Giáo, theo khảo sát của viện Angus Reid. Pháp thiền tỉnh thức được dạy ở các trường học, và Phật giáo được trình bày như một dạng như khoa học tâm linh. (Ryan Anningson, Tạp chí Quartz, March 15, 2018)
.
.

NGÀN DẶM TỚI HẠNH PHÚC

Trong trang phục áo dài truyền thống của người Việt Nam, tối 10-3, đôi uyên ương Harkusha Volodymyr và Kuzmych Tetiana - là hai du khách người Ukraina đến Việt Nam du lịch đã tổ chức lễ cưới với nghi thức hằng thuận tại chùa Hòa Phúc (Quốc Oai, Hà Nội). Buổi lễ diễn ra với sự chúc phúc của chư tôn đức Tăng cùng sự hiện diện của đông đảo các Phật tử.... (Báo Giác Ngộ)
.


A THOUSAND MILES TO HAPPINESS
A Ukraine couple -- Harkusha Volodymyr and Kuzmych Tetiana -- traveled thousands of miles to get married in the Hoa Phuc Pagoda in Vietnam. They got blessings from hundreds of monastics and laypersons in the Buddhist wedding ritual. (Source: Giac Ngo Magazine)

Translated by Nguyen Giac

.

No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...