Wednesday, March 28, 2018

Kim Quang Buddhist Youth Scholarship - Học Bổng Gia Ðình Phật Tử Kim Quang
Kim Quang Buddhist Youth ScholarshipHọc Bổng Gia Ðình Phật Tử Kim Quang


Purpose:

The purpose of the Kim Quang Buddhist Youth Scholarship is designed to provide a small financial reward and encouragement to students who demonstrate commitment to GÐPT, academic excellence, and a willingness to contribute to the betterment of their families, schools, and community. One of our goals at GÐPT is to instill the principle that happiness and social well-being of each individual, our families, and communities will depend upon the daily practice and application of the basic teaching of Buddha – compassion and wisdom; commitment to excellence; and service to others. Thus, we believe this scholarship will be served as an encouragement to continue these efforts and a small reward for the diligent practice of the Buddha’s teaching. We will offer three scholarships, worth $100 for those in Vietnam and three scholarships, $500/each in the USA and elsewhere.

Mục Đích:

Học Bổng GĐPT Kim Quang nhằm khích lệ tinh thần và một chút tài chánh để khuyến khích những đoàn sinh hiểu biết những căn bản của GĐPT, và có lý tưởng phục vụ cho gia đình, học đường, và xã hội. Ở GĐPT, chúng tôi hiểu là hạnh phúc và an lạc của mỗi cá nhân, gia đình, và xã hội sẽ tùy thuộc vào nền tảng giáo lý căn bản của Đạo Phật - Từ bi, Trí tuệ - và cũng tùy thuộc vào những người có tinh thần phục vụ cho lợi ích nhân sinh. Những nguyên tắc trên là kim chỉ nam của tổ chức GĐPT; đã được hướng dẫn và dạy dỗ cho đoàn sinh ở mọi lứa tuổi. Vì vậy cho nên chúng tôi tin là học bổng này sẽ hổ trợ các em tiếp tục lý tưởng phục vụ trên. Chúng tôi sẽ cấp 6 học bổng tất cả, ở Hoa Kỳ và Hải Ngoại, 3 học bổng, mỗi cái $500, ở Việt Nam, mỗi học bổng trị giá $100.


Eligibility Requirements:

-       Current high school senior / first year in college in Vietnam and/or graduating senior outside of Vietnam by June 2018
-       Vietnamese heritage or at least 50% Asian heritage
-       Currently an active member of GÐPT in the world with a minimum of 2 years membership
-       Plan to attend a community college or university in Fall 2018Điều Kiện:

-       Ở Việt Nam, phải là học sinh lớp 12 hoặc Đại học năm thứ nhất.
-       Ở Hải Ngoại, đang là học sinh lớp 12 niên khóa 2017-2018 và sẽ tốt nghiệp bậc Trung Học vào tháng 6/2018
-       Tối thiểu là 50% gốc Việt Nam hoặc Á Châu
-       Đang thường xuyên sinh hoạt với GĐPT ở Hoa Kỳ với ít nhất 2 năm thâm niên
-       Sẽ ghi danh học cao đẳng hoặc đại học khóa mùa thu 2018.

A Completed Application Includes:

-       Completed application form (attached)
-       1-2 page personal statement or 500 words essay - approximately (see application for questions)
-       Current high school grade transcript
-       At least one letter of recommendation
-       A Membership Verification Form completed by GĐPT chapter leader including chapter’s seal

Hồ Sơ Gồm Có:

-       Điền đơn đính kèm đầy đủ
-       Viết bài luận ngắn về mình, hoặc bài tiểu luận khoảng 500 từ (xem câu hỏi trong đơn kèm)
-       Phiếm điểm của trường trung học
-       Ít nhất là một lá thư giới thiệu
-       Thư kiểm chứng sinh hoạt được Liên Đoàn Trưởng hoặc Bác Gia Trưởng điền và đóng dấu đơn vị

XIN ĐỌC THÊM/READ MORE HERE:No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...