Tuesday, March 20, 2018


DHAMMAPADA, VERSE 46


46. Realizing that this body is like froth, penetrating its mirage-like nature, and plucking out Mara's flower-tipped arrows of sensuality, go beyond sight of the King of Death! (Translated from the Pali by AcharyaBuddharakkhita)
.

46. 
Knowing this body
is like foam,
realizing its nature
      — a mirage —
cutting out
the blossoms of Mara,
you go where the King of Death
      can't see. (by Thanissaro Bhikkhu)


.

KINH PHÁP CÚ, KỆ 46

46. Nên biết thân này là pháp huyễn hóa như bọt nổi, để bẻ gãy mũi tên cám dỗ của ma quân mà thoát ngoài vòng dòm ngó của tử thần. (Bản dịch HT Thích Thiện Siêu)

46. Biết thân như bọt nước,
ngộ thân là như huyễn,
bẻ tên hoa của ma,
vượt tầm mắt thần chết. (Bản dịch HT Thích Minh Châu -- Kinh Pháp Cú, trang 43)

***

THREE SHORT POEMS

Composed and translated by Tâm Thường Định (Bạch X. Phẻ)

1 
As the dawn unfolds, the fog is disappearing
As life unfolds, we're changing...
Life and death is as light as a ray of sunlight
Time flies as the coming and going of sunshine
  
2 
Just like that, half of our lives traveling the world,
Raindrops, the rays of sunshine – the remedy of relaxing our heart
Tonight, have and have is not significant!  

3 
Wandering the empty alleys in the quiet streets
There are homeless people taking naps at ease
Suddenly, realizing an empty coffin that we’re all will laying inside.
(Source: TamThuongDinh Blog) 

 . 


LỤC BÁT BA CÂU
Tâm Thường Định sáng tác và dịch

1.
Mênh mông sương trắng ngút ngàn
Nắng mai vừa hé nhẹ nhàng tử sinh
Thời gian vỗ cánh bình minh

2.
Đó đây nữa kiếp rong chơi
Giọt mưa vạt nắng thảnh thơi cõi lòng
Đêm nay sương khói long đong!

3. 
Lang thang phố vắng đìu hiu
Người không nhà cửa thiu thiu giấc nồng
Chợt rằng mộ trống nằm trong
(Nguồn: TamThuongDinh

***

MINDFULNESS FOR ATHLETES

…Ahead of a recent race, mid-distance steeplechase runner Colleen Quigley was listening to a guided meditation led by Headspace cofounder Andy Puddicombe. Eyes closed, she took a deep breath and relaxed her shoulders as he talked about mental preparedness in a soothing voice through her smartphone. Moments later she lined up at the start and powerfully took off at the gun blast, feeling confident with her training and ample time spent visualizing what she needed to do to win.

At Nike, mindfulness training has become part of the regimens of many of the pro and amateur athletes who come through its facilities in Portland, and the company is now working to expand this to its global fitness community through a newly-hatched partnership with guided meditation app Headspace.
(Source: Jen Booton, SportTechie. March 19, 2018).

THIỀN TỈNH THỨC CHO LỰC SĨ

…Trước khi tham dự một cuộc chạy đua mới đây, Colleen Quigley – một lực sĩ môn chạy tuyến đường độ dài trung bình, với nhiều ổ gà và chướng ngại vật phải vượt qua --  đã lắng nghe một thời thiền tập hướng dẫn do Andy Puddicombe, người đồng sáng lập Headspace. Với mắt nhắm lại, cô Quigley thở sâu và thả lõng hai vai xuống trong khi Puddicombe nói về sự sẵn sàng trong tinh thần bằng giọng nói dịu dàng qua điện thoại tinh khôn của cô. Giây lát sau, cô [Quigley] ra sắp hàng nơi mức khởi đầu và mạnh mẽ phóng tới ngay khi tiếng súng nổ khởi động cuộc chạy đua, cảm thấy tự tin với sự huấn luyện của cô và [với] thời gian dư thừa để hình dung về những gì cô cần để chiến thắng [cuộc chạy đua].

Tại công ty Nike, thiền tập chánh niệm đã trở thành một phần của lịch trình đối với nhiều lực sĩ cả chuyên nghiệp và tài tử, những người đã tới với các cơ sở huấn luyện [của Nike] ở thành phố Portland, và công ty bây giờ đang làm việc để mở rộng huấn luyện thiền  tập này cho cộng đồng thể thao toàn cầu [của Nike] xuyên qua một hợp tác mới lập với nhu liệu ứng dụng thiền tập theo hướng dẫn Headspace.
(Nguồn: JenBooton, SportTechie. March 19, 2018)


No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...