Thursday, March 15, 2018


ĐẠI LỄ VESAK 2019 TẠI HÀ NAM

The UN Vesak Festival 2019 will be held in May 2019 at Tam Truc Temple (in the city of Ba Sao, district of Kim Bang and province of Ha Nam).

The participants would be around 1,500 highly respected monastics and Buddhist scholars from over 90 countries, and more than 10,000 Vietnamese Buddhists.
(Source: Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam)


Photo courtesy of GHPGVN

Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc sắp tới sẽ tổ chức trong tháng 5/2019 tại chùa Tam Trúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Đại lễ dự kiến sẽ tiếp đón khoảng 1.500 lãnh đạo các Giáo hội, các học giả, nhà nghiên cứu Phật học từ hơn 90 quốc gia và 10.000 đồng bào Phật tử.
(Nguồn: Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam)


No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...